การรับประกันสินค้า
การรับประกันสินค้า

การคืนสินค้าภายใน 7 วัน

ทางร้านรับประกันความพึงพอใจ หากลูกค้าไม่พอใจเนื่องมาจากสินค้ามีปัญหา สามารถคืนสินค้าได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

  •  สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ในกล่องเดิมที่ส่งไป
  •  อุปกรณ์ภายในต้องครบถ้วนและสมบูรณ์
  •  ต้องมีใบรับประกันของทางร้าน

ทางสามารถทำตามเงื่อนไขได้ทุกข้อ ทางเรายินดีคืนเงิน100% แต่หากไม่สามารถทำตามเงื่อนไขได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

การส่งเคลมสินค้า เมื่อสินค้ามีปัญหา

1.  เมื่อสินค้ามีปัญหา มอเตอร์หรือุปกรณ์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ปกติ และยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน สามารถแจ้งมายังร้านได้ ผ่านช่องทาง ดังนี้

  • ผ่านทางอีเมล์: intertoshop@gmail.com  
  • Line ID : @Intertoshop 
  • หรือ โทร 092-6649942, 02-4620278

* กรุณาแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ ชื่อ นามสกุลของลูกค้า และอาการเสียของสินค้าให้ทางเจ้าหน้าทราบ  โดยการเคลมสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

- หากสินค้ามีปัญหาระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า ทางร้านจะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ลูกค้าทันทีหลังจากที่ทีมช่าง

  ได้ทำการตรวจเช็คสินค้าที่มีปัญหาแล้ว  (ใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ)  และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับคืนมารับร้านค้า  (ตามหลักฐานที่แจ้ง)  

- หากสินค้ามีปัญหาเกินระยะเวลา 7 วัน แต่อยู่ภายในระยะเวลารับประกัน   ทางเจ้าหน้าที่จะทำการซ่อมสินค้าให้ลูกค้า เปลี่ยนอะไหล่ตามอาการเสียนั้นๆ     

  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย   เมื่อซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป

หลักฐานในการส่งสินค้าซ่อม :

1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับประกันสินค้า ที่จัดส่งไปพร้อมสินค้า  กรุณาแนบตัวจริง หรือสำเนามาด้วยทุกครั้งในการส่งซ่อม

เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการรับประกันของสินค้านั้นๆ 

2. กรณีสินค้ามีปัญหาภายในระยะเวลา 7 วัน  ลูกค้านำสินค้าบรรจุใส่กล่องสินค้า พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีมาในตัวเครื่องจัดส่งกลับคืนมายังร้าน 

หรือสำหรับกรณีที่สินค้ามีชิ้นส่วนหลายชิ้นและมีอาการเสียเพิ่งบางชิ้น ให้ลูกค้าแจ้งกับเจ้าหน้าที่และจัดส่งเฉพาะชิ้นส่วนที่มีปัญหา

เพื่อทำการเปลี่ยนเฉพาะตัวอุปกรณ์บางส่วน                                                 

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าเคลม

Intertoshop 815 ถ.สะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อเพื่อส่งเคลมสินค้า กรุณาโทร. 092-6649942, 02-4620278

การตรวจเช็คสินค้าเบื้องต้น เมื่อได้รับสินค้า

หากพัสดุที่ได้รับมีร่องรอยการเปิดแกะหรือมีสภาพบุบ ยุบไม่สมบูรณ์  กรุณาถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานแจ้งให้ทางร้านก่อนการเปิดแกะสินค้า

หากสินค้าที่อยู่ภายในชำรุดหรือเสียหาย  ลูกค้าสามารถส่งหลักฐานรูปภาพเหล่านั้นให้มาทางร้าน เพื่อขอเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ได้

ทางร้านจะทำการนำสินค้าที่เสียหายเคลมกับทางบริษัทนั้นๆต่อไป

อย่างไรก็ตามสินค้าที่ส่งจากร้านทุกชิ้น ผ่านการบรรจุเป็นอย่างดีในซองกันกระแทก จึงขอให้มั่นใจได้ว่า สินค้าที่ออกมาจากร้านของเราทุกชิ้น

ได้ทำการตรวจสอบแล้ว และทางเราได้ทำการบรรจุสินค้าอย่างพิถีพิถัน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวสินค้า  

 ทางเราจะไม่รับประกันสินค้าที่เกิดจาก

  • ลูกค้าแกะ งัด เปิดซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ ของสินค้าด้วยตัวเอง หรือจากที่อื่น
  • ลูกค้าทำสินค้าตก หล่น จากที่สูง รวมไปถึงตกไปในน้ำหรือไฟ
  • สินค้าที่มิได้ซื้อจากทางเราการสั่งซื้อสินค้า

ติดต่อเรา
การจัดส่งสินค้า
การชำระค่าสินค้า
การแจ้งการโอนเงิน
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
ติดต่อเรา